Pomoc pri rozhodovaní

MONTÁŽ

Naše zameranie je montáž technického zariadenia budov , rodinných domov , menších stavieb , rekonštrukcie zariadení

  • Montáže rozvodov, ústredné kúrenie , podlahové kúrenie
  • Výmeny kotlov a rekonštrukcie zariadenia kotolní do 50 KW , výmena radiátorov a vykurovacích telies
  • Montáže rozvodu vody a kanalizácie , rekonštrukcie sociálnych zariadení a bytových jadier
  • Montáž a rekonštrukcia rozvodu plynu a výmena plynových spotrebičov do 50 KW a servisné prehliadky
  • Montáž ekologických zdrojov tepla
  • Montáž závlahových systémov rodinných domov

AKÝ KOTOL VYBRAŤ

Plynové kotly

sú kotle, ktoré ako palivo využívajú plyn. Najčastejšie sa jedná o zemný plyn, ktorý je ľahko dostupný. Spaľovaním plynu sa uvoľňuje energia, ktorá sa využíva na ohrev vody. Tá sa potom používa na vykurovanie, prípadne ako úžitková teplá voda v domácnosti. Plynové kotly u nás zaznamenali boom pred pár desiatkami rokov, kedy sa objavili ako niečo unikátne, šetriace čas, vysoký komfort a v tej dobe aj lacný spôsob vykurovania. Posledná menovaná výhoda je však časovo nestála a na to dnes kotly na plyn aj doplácajú.

Kondenzačné kotly

sú plynové kotly, ktoré využívajú jav kondenzácie vodnej pary. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká okrem tepla aj vodná para, ktorá bežne len uniká von komínom. Kondenzačné kotly túto paru však využívajú a oproti klasickým plynovým kotlom tak dosahujú vyššiu účinnosť.

Kondenzačný kotol je zámerne navrhnutý tak, aby v ňom dochádzalo ku kondenzáciivodných pár obsiahnutých v spaline. Teplovýmenná plocha býva buď z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka aby nekorodovala. Teplota spaliny dosahuje približne 40 až 90 °C a skondenzovaná voda je tak samozrejme stále dosť horúca. V kotli je odvádzaná a využívaná na ohrev spolu s plynom. Samotná spotreba plynu je tak menšia, čím sa dosahuje vyššia účinnosť

Elektrické kotly

tvoria jeden z najjednoduchších druhov kotlov čo sa týka údržby ajinštalácie. Pre ich prevádzku je potrebný len prívod elektriny. To ich však zároveň diskvalifikuje ako kandidátov na kotol do chaty, alebo chalupy, ktorá nemá zavedenú elektrickú prípojku. Prevádzka elektrického kotla je jednoduchá, ľahko sa reguluje a nevyžaduje ani zložitú údržbu. Tiež nemá extra nároky na priestor, keďže nepotrebuje mať uskladnené palivo pre seba a aj sám má menšie rozmery ako iné druhy kotlov.

Pokiaľ však hľadáte kotol na občasné vykurovanie priestorov v ktorých netrávite veľa času (sezónne chaty) a zároveň v nich máte možnosť zavedenia elektrickej prípojky, elektrický kotol bude určite možnosť, ktorú by ste mali zvažovať.

PODLAHOVE KÚRENIE A ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Podlahové kúrenie

sa u nás zaviedlo už po druhej svetovej vojne a najviac sa rozšírilo v sedemdesiatych rokoch. Jednotlivé systémy sa postupne technicky vyvíjali a overovali. V súčasnosti je to technicky spoľahlivý spôsob vykurovania, ktorý má niekoľko výhod: dobre rozdeľuje teplotu, podlaha dáva mierne teplo a ohriaty vzduch rovnomerne stúpa k stropu, nevzniká pohyb prachu, obytný priestor nie je obmedzený a esteticky narušený radiátormi. Podstatou podlahového vykurovania je využitie sálavého efektu na prenos tepla. Sálavou plochou sa stáva stavebná konštrukcia – podlaha (podobne môžu fungovať aj strop, stena). Základným teplonosným médiom je teplá voda alebo elektrina.
Voda ako teplonosné médium sa rozvádza v oceľových, medených alebo plastových rúrkach. Elektrická energia sa vedie vo fóliách na vykurovanie, v kobercoch alebo kábloch. Rúrky a káble podlahového vykurovania sú rozložené po ploche miestnosti. Rozstup rúr (káblov) a od ich množstva závisí tepelný výkon. Pre každú obytnú miestnosť sa vytvára samostatný rúrkový okruh (rúrkový had), riešený v tvare rúrkového meandra alebo dvojchodovej špirály. Okruh sa napája na samostatné hrdlá špeciálnych rozdeľovačov a zberačov, ktoré sú vybavené viacúčelovými armatúrami, zabezpečujúcimi škrtenie prietoku, hydraulické vyváženie a uzavretie okruhu. Výkon podlahového vykurovania je limitovaný maximálnou možnou povrchovou teplotou 29 °C v obytných priestoroch, 28 °C v priestoroch, kde sa pracuje v stoji, a 33 °C v kúpeľniach a okrajových zónach s voľnou podlahovou plochou. Najchladnejšie býva v priestore pod oknami, pretože v zime tam preniká najviac chladného vzduchu. V týchto okenných zónach sa rúrky (káble) ukladajú hustejšie. Kvalitné okná s tromi sklami však ochladenie nespôsobujú. Pri navrhovaní podlahového vykurovania je dôležité vedieť, ako bude zariadená miestnosť. Systém nefunguje v miestach, kde je podlaha zakrytá nábytkom.

Ústredné kúrenie

Ústredné kúrenie alebo ústredné vykurovanie je vykurovací systém, v ktorom sa teplo na vykurovanie viacerých miestností či viacerých domov vyrába na jednom mieste a teplonosnou látkou (voda, para, vzduch) sa privádza do jednotlivých miestností. Ústredné vykurovanie možno realizovať prakticky na všetkých bežných druhoch ohrievačov, ktoré majú dostatočný výkon a nie sú konštruované ako výhradné priamotopy. Podmienkou je správna konštrukcia ohrievača, ktoré je opatrené kotlom, prípadne výmenníkom tepla, v ktorom prebieha odovzdávanie tepla vode v tepelnom okruhu. Ohrievače pre ústredné vykurovanie majú najčastejšie podobu tzv. kotlov resp. bojlerov so zásobníkom ohriatej vody, moderné výkonné ohrievače sa však vyrábajú takmer výhradne bez zásobníka a pracujú obvykle na princípe prietokového ohrevu vykurovacej vody. Často sú dnes centrálne ohrievače kombinované so sekundárnymi systémami ohrevu vykurovacej kvapaliny, ako sú napríklad slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlá.

ČERPADLÁ VODÁRNIČKY

Čerpadla

Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie – mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu, alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká. Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné látky (napr. voda).V princípe využíva podtlak na vstupe pre vtiahnutie tekutiny do zásobníka a následne pretlak pre jej vypudenie (vypustenie, vytečenie). Ako pohon čerpadla sa využíva vonkajšia sila napr. elektrická energia. V minulosti boli najbežnejšie ručné čerpadlá.

Vodárničky

Domáca vodáreň je určená na zásobovanie domu či chaty pitnou, alebo úžitkovou vodou je možné ju využívať aj na zavlažovanie, treba však dodržať určité zásady: dôležité je dodržať, aby čerpadlo nebolo v krátkych intervaloch zapínané a vypínané tlakovým spínačom (hrozí predčasné opotrebovanie čerpadla, alebo až jeho poškodenie vinou užívateľa!)každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 20 zopnutí elektromotora za hodinu !!!
Vodáreň sa skladá z týchto častí:
čerpadla samo nasávacie, ponorné, na objednávku aj iné)
automatiky s príslušenstvom (tlakový spínač, tvarovka, manometer, el. pripojenie, flexibilná hadica)
tlakovej nádrže vody rôzneho objemu (horizontálna, alebo vertikálna) s gumovým vakom alebo bez neho (staršie verzie)

  ^