Kontakty

Lapoš Jozef – Inštalácie

Sadová č.1 Nová Dedinka.
IČO: 328 271 21
DIČ: SK1020239451
+(421) 0903 464 012
Fax, Tel: 02 / 45 91 40 42
lapos@instalaterstvo.eu
jozeflapos66@gmail.com

^